JNF

Het Joods Nationaal Fonds heeft als kerntaak het ontwikkelen en leefbaar maken van Israël ten behoeve van al zijn bewoners. Veel mensen hebben zich door de jaren heen met hart en ziel ingezet om Israel vanuit het niets op te bouwen.

Door de verbondenheid tussen het Nederlandse volk en Israel is in de loop van de tijd zeer veel bereikt. Als u echter bedenkt dat Israel vandaag nog steeds voor meer dan de helft uit woestijn bestaat, is het duidelijk dat er nog veel werk verricht moet worden. Het Joods Nationaal Fonds richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten op de volgende 4 gebieden:

  • Research en development
  • Bomen
  • Water
  • Land- en tuinbouw