CIA

DE COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE STREEFT ERNAAR HET DAGELIJKS LEVEN IN ISRAËL TE VERBETEREN VOOR ALLE KANSARME EN KWETSBARE BEVOLKINGSGROEPEN, ONGEACHT HUN ACHTERGROND.

 

WIJ REALISEREN DIT DOOR ACHTERGESTELDE JEUGD EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF TE BIEDEN EN ZWAKKERE GEMEENSCHAPPEN VOORUIT TE HELPEN.

 

DOOR MIDDEL VAN FONDSENWERVING VOOR ZORGVULDIG GESELECTEERDE EN GECONTROLEERDE PROJECTEN HELPEN WIJ BIJ HET REALISEREN VAN EEN POSITIEF VERSCHIL IN HET LEVEN VAN INWONERS VAN ISRAËL.